PHÂN KHÚC MƯỜNG THANH

Mường Thanh Vũng Tàu

Giá gốc : 4.600.000 VND

Giá khuyến mại : 2.700.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-41%

Mường Thanh Sa Pa

Giá gốc : 4.100.000 VND

Giá khuyến mại : 2.200.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-46%

Mường Thanh Quy Nhơn

Giá gốc : 2.200.000 VND

Giá khuyến mại : 1.820.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-17%

PHÂN KHÚC HOLIDAY

Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ

Giá gốc : 3.500.000 VND

Giá khuyến mại : 1.190.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-66%

Mường Thanh Holiday Đà Lạt

Giá gốc : 4.300.000 VND

Giá khuyến mại : 2.499.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-42%

Mường Thanh Holiday Mũi Né

Giá gốc : 5.140.000 VND

Giá khuyến mại : 2.200.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-57%

PHÂN KHÚC GRAND

Mường Thanh Grand Quảng Trị

Giá gốc : 3.760.000 VND

Giá khuyến mại : 1.560.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-59%

Mường Thanh Grand Hạ Long

Giá gốc : 5.300.000 VND

Giá khuyến mại : 2.399.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-55%

Mường Thanh Grand Nha Trang

Giá gốc : 3.400.000 VND

Giá khuyến mại : 1.760.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-48%

PHÂN KHÚC LUXURY

Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

Giá gốc : 4.700.000 VND

Giá khuyến mại : 2.270.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-52%

Mường Thanh Luxury Cần Thơ

Giá gốc : 7.000.000 VND

Giá khuyến mại : 2.400.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-66%

Mường Thanh Luxury Quảng Ninh

Giá gốc : 6.550.000 VND

Giá khuyến mại : 2.960.000 VND

Số đêm nghỉ : 02 đêm

-55%

Bản quyền thuộc về Tập đoàn khách sạn Mường Thanh